Érdi
Lengyel-Magyar Kulturális Egyesület
2030 Érd, Hivatalnok utca 14.
Polsko-Węgierskie Stowarzyszenie Kulturalne
w Érd
+36 30 1797250

Egyesületünk rövid története 2004-2014
Az Érdi Lengyel–Magyar Kulturális Közhasznú Egyesület 2004 óta szolgálja a két nép barátságának erősítését. Célunk elsősorban a lengyel és magyar nép története közös pontjainak feltárása, bemutatása, a lengyel kultúra, irodalom, művészetek megismertetése, a lengyel hagyományok megőrzése. Programjainkkal megnyertük az Érden és környékén – többnyire magyar családi kötelékben élő lengyeleket éppúgy, mint a két nemzet története, kultúrája iránt érdeklődő magyar nemzetiségű polgárokat. Hisszük és valljuk, hogy civil szervezetként sokat tehetünk a két nép barátságának elmélyítése érdekében. Kulturális előadásokat szervezünk, képzőművészeti és történeti kiállításoknak adunk teret, de kapcsolatot tartunk lengyelországi kulturális egyesületekkel is.
 
2004 október 4-én 17 fővel (az alapító tagok névsora az alapszabályunkban megtalálható) alakultunk, tagságunk gyorsan nőtt, míg elérte a mostani, kb. 65-70-es létszámot. Természetesen vannak lemorzsolódások, kilépések is, elsősorban „korosodási”, egészségügyi okokból.
Az alapításban kiemelkedő szerepet játszott Rege Béláné és Rege Béla, Sebestyénné Majchrowska Ewa. A könyvtár akkori igazgatója, Bazsóné Megyes Klára is az egyesület mellé állt, biztosítva az intézményi-technikai hátteret a működéshez.
Az első vezetőség tagjai: Rege Béláné Elnök, Bazsóné Megyes Klára alelnök, Sebestyénné Majchrowska Ewa titkár, Büki Attila, Király Halina vezetőségi tagok.
2009-ben új vezetőséget választottunk, elnökünk továbbra is Rege Béláné, új tagok Csibrik Jánosné és Pauer Béla lettek. 2013-ban járt le a második ciklus. A következő időszakra Rege Béláné már nem vállalta az elnöki funkciót. Megköszönve munkáját, érdemeit búcsúztunk el tőle mint elnöktől, de az egyesületnek továbbra is aktív tagja maradt. Az új vezetőség: elnök Bazsóné Megyes Klára, alelnök Sebestyénné Majchrowska Ewa, titkár Pauer Béla, vezetőségi tagok Baka Györgyi és Kelemen Mária.
 
Megalakulásunk óta számos fotókiállítást, könyvbemutatót, sőt filmbemutatót is szerveztünk, melyeknek helyszíne szinte mindig a Csuka Zoltán Városi Könyvtár volt.
Történelmi, irodalmi, képzőművészeti rendezvényeink vendégei, előadói voltak többek között Kovács István történész, költő, volt krakkói főkonzul (az Egyesület tiszteletbeli tagja), Grzegorz Łubczyk újságíró, a Lengyel Köztársaság volt magyarországi nagykövete, Engelmayer Ákos, a Magyar Köztársaság volt lengyelországi nagykövete, néhai Török József, a Magyar Köztársaság volt varsói és krakkói alkonzulja, Tischler János, Kapronczai Károly, Mitrovits Miklós, Lagzi Gábor, Kiss Gy. Csaba, Molnár Imre történészek, Zsille Gábor, Cséby Géza költő, Zenóbia Siekerski, Jerzy Plucha, Wanda Szyksznian képzőművészek, Konrad Sutarski költő, az Országos Lengyel Kisebbségi Önkormányzat volt elnöke. Többször megtisztelt bennünket látogatásával a lengyel nagykövet, illetve a nagykövetség valamelyik képviselője is.
Megemlékezünk a lengyel történelem nevezetes eseményeiről, különösen azokról, amelyeknek magyar vonatkozásaik is vannak. Képviseltetjük magunkat a jelesebb országos megemlékezéseken is. Tagjainkkal közösen mindig megtartjuk a jeles egyházi ünnepeket is.
Kiemelt figyelmet fordítunk a helyi vonatkozásokra. Az 1526-ban Mohácsra induló II. Lajos király seregéhez Érden csatlakozó, majd a csatában életét áldozó lengyel segédcsapat emlékére 2007-ben – Érd önkormányzatával és más szervezetekkel együtt – emléktáblát állítottunk, amelyet – megrongálása után – kijavíttattunk. Minden évben megemlékezünk a mohácsi csatában elhunyt lengyel és magyar hősökről.
Nagyon fontosnak tartjuk a Lengyelország megismerését célul tűző kirándulások szervezését (Délkelet-Lengyelország, Jaroslaw, Przemyśl, Lubaczów, Zamość, Pieniny Nemzeti Park, Zakopane, Nyugati Beszkidek, Krakkó, Tarnów, Wroclaw stb), de szervezünk utakat azokra a magyarországi helyszínekre – például Keszthelyre, Balatonboglárra, Szekszárdra, Mohácsra, Zalába, a Bodrogközbe, a Dunakanyarba – is, amelyek valamilyen módon a közös történelmet idézik.
Az utazásainkról részletesebb információk találhatóak a honlap „tanulmányutak” menüjében.
 
Rendezvényeinkre a több mint 60 egyesületi tagon kívül környékbeli érdeklődők is eljönnek, néha az ország távolabbi pontjairól is érkeznek vendégek.
Szoros baráti kapcsolatot tartunk az Érd lengyel testvérvárosában, Lubaczówban működő Lengyel–Magyar Baráti Társasággal, közös lengyelországi vagy éppen magyarországi programokat szervezünk.
Több területen is együttműködünk az Érd-Óváros Szent Mihály Alapítvánnyal, az Érdi Lengyel Önkormányzattal. Érdekes színfolt a Diósdi Nőikarral kiépített kapcsolatunk: ők pl. 2005-ös jótékonysági koncertjük bevételével támogatták indulásunkat, viszonzásként mi a krakkói Albertinum kórussal való együttműködésüket segítjük.
 
Egyesületünk életéről az írott és elektronikus helyi magyar és a magyarországi lengyel médiumok rendszeresen tudósítanak, de facebook-oldalunkon is hírt adunk magunkról.
 
Működésünkhöz nagy segítséget kapunk a Csuka Zoltán Városi Könyvtártól, hiszen a „technikai” hátteret, a legtöbb helyszínt a könyvtár nyújtja. Szervezetünk a működéshez szükséges pénzügyi feltételeket nagyrészt pályázatok révén biztosítja. Kiemeljük, hogy Érd önkormányzatának a támogatására mindig számíthatunk.
2014-ben megünnepeltük fennállásunk 10 éves évfordulóját: fotó- és tárgyi kiállítással, előadással, fotók vetítésével, a kirándulások térképeivel.
Ahogyan az 5 éves évfordulóra ismertető kiadványt, reklámszatyrot, reklámtollat készítettünk, a 10 éves jubileumra jelvényt adtunk át, valamint megjelentettük a kronológiát.
 
Ez a történeti áttekintés valóban csak bepillantást ad a szervezet életébe. Bízunk abban, hogy megnézik a Kronológiánkat is, ahol a tevékenységünkről részletes képet kapnak!