Érdi
Lengyel-Magyar Kulturális Egyesület
2030 Érd, Hivatalnok utca 14.
Polsko-Węgierskie Stowarzyszenie Kulturalne
w Érd
+36 30 1797250

2021. szeptember 1.
Koszorúzás a Farkasréti temetőben
Beszámoló
Képtár (7 kép)
Beszámoló
A Bem József Kulturális Egyesület a 2. Világháború kitörésének 82. évfordulója alkalmából 2021. szeptember 1-én Budapesten, a Farkasréti Temetőben id. Antall József, Baló Zoltán , Utassy Lóránd sírjánál megemlékezést szervezett amelyen Egyesületünk képviseletében Burnáz Éva, Padlusány Erzsébet, Rege Włada és Rege Béla vettek részt, hozzánk csatlakozott Kiss László lengyel szimpatizáns Balatonszemesről.
A rendezvény a korábbi hasonló megemlékezésekhez viszonyítva nagyon szerény volt. Nem voltak katonák, a lengyel és magyar himnuszokat sem énekeltük el. A megemlékezés id. Antall József sírjánál kezdődött. Jerzy Snopek professzor, Lengyelország magyarországi nagykövete emlékeztetett arra a tényre, hogy a 2. Világháború kezdete 1939.szeptember 1. Ezen a napon támadta meg a hitleri Németország Lengyelországot. Ezt a tényt néhány történész vitatja, mivel szerintük a 2. Világháború kezdete 1941.június 26, amikor Németország megtámadta a Szovjetuniót. Teleki Pál, magyar miniszterelnök már korábban is megtagadott minden katonai részvételt a németek oldalán. Ez akkor nagyon bátor tett volt, mivel Magyarország német megszállásának veszélyével járt. 1939. szeptember 17-én a Szovjetunió is megtámadta Lengyelországot. Másnap, 1939. szeptember 18-án Magyarország megnyitott a Lengyelországgal közös határát, és a lengyel katonák és polgári személyek elhelyezéséről, ellátásukról kormányszinten gondoskodtak. Antall József kormánybiztos Henryk Szlavikkal együtt szervezték a menekültek életét. Magyarország 1944. március 17-i német megszállása után mindkettőjüket a Gestapo letartóztatta, de Szlavik a halálbüntetés fenyegetettsége ellenére tagadta, hogy ismeri Antallt, akinek ezzel az életét mentette meg. Jeszenszky Géza volt külügyminiszter az Antall család nevében emlékezett az akkori időkre azzal, hogy Lengyelország emigráns kormánya mindenkor segítette Kállai Miklós magyar miniszerelnököt abban a törekvésében, hogy Magyarország kilépjen a német szövetségből. Ezután Krzysztof Grzelak plébánosmagyar és lengyel nyelven imádkozott a 2. Világháborúban elhunytakért. Ezután a megjelent szervezetek képviselői elhelyezték koszorúikat Antall József sírjánál. Egyesületünk koszorúját Burnáz Éva és Rege Włada helyezték el.
A megemlékezés a lengyel katonákról gondoskodó Baló Zoltán ezredes sírjánál folytatódott. Itt minden szervezett egymás után koszorúzott, majd Baló Krisztina, az ezredes unokája nagyon meghatóan emlékezett a 2. Világháborúban elsők között, a Westerplatte védelmében elesett lengyel katonákra, akiknek neveit is felsorolta. Krzysztof Grzelak plébános az elhunytakért imádkozott.
Az rendezvény Utassy Lóránd ezredes sírjánál fejeződött be. Ő volt a németek követelésére leváltott Baló Zoltán utódja, de munkáját ott folytatta, ahol elődje abbahagyta. A megjelentek a koszorúkat a síron elhelyezték, majd Krzysztof Grzelak plébános imádkozott az elhunytakért.
 
Összeállította: Rege Béla