Érdi
Lengyel-Magyar Kulturális Egyesület
2030 Érd, Hivatalnok utca 14.
Polsko-Węgierskie Stowarzyszenie Kulturalne
w Érd
+36 70 6021953

2017. szeptember 1.
Koszorúzás a Farkasréti temetőben
Beszámoló
Képtár (7 kép)
Beszámoló
A hagyományoknak megfelelően a magyarországi lengyelség a II. világháború kitöréséről minden évben szeptember 1-én, a Farkasréti temetőben id. Antall József és Baló Zoltán ezredes sírjánál emlékezik meg a lengyel polgári és katonai menekülteknek e két jótevőjéről.A rendezvényen egyesületünket Baka Györgyi, Bárdosi Mónika, Markó Gyöngyi, Rege Wlada és Béla, valamint Vernyik Pálné képviselték. A himnuszok elhangzása után Jerzy Snopek, lengyel nagykövet lengyelül és magyarul nemcsak id. Antall Józsefről és Baló Zoltánról emlékezett meg, hanem a katyni népirtás magyar áldozatáról Korompay Emanuel századosról és e gaztett tudományos dokumentálásában elévülhetetlen érdemeket szerző Orsós Ferenc professzorról is. Az Antall család nevében Jeszenszky Géza volt külügyminiszter emlékeztetett arra, hogy milyen fontos a mai fiataloknak megtanítani a lengyel és magyar nép önzetlen, történelmi barátságát. Maciej Józefowicz atya az elhunytakért magyarul és lengyelül imádkozott. Ezután a koszorúzásra került sor. A lengyel nagykövetség koszorúját a nagykövet és a katonai attasé helyezte el. A boglárcsikok koszorúját Grzegorz Lubczyk volt nagykövet és a 90 évesnél jóval idősebb Barbara Czerwinska helyezte el. Egyesületünk nevében Rege Wladyslawa, Baka Györgyi és Bárdosi Mónika koszorúzott. A megemlékezés Baló Zoltán ezredes, posztumusz tábornok sírjánál folytatódott. Itt a Magyar Hadtörténeti Intézet képviselője ismertette az elhunyt életútját, akitől a lengyel katonák önzetlen, gyakran személyes segítéséért a kommunista rendszer elvette a nyugdíját és éjjeliőrként kereste kenyerét. Lengyel barátai anyagilag is segítették, hogy családját el tudja tartani. A rendszerváltás után Baló Zoltán posztumusz megkapta a legmagasabb magyar katonai kitüntetést és tábornokká léptették elő. Grzegorz Lubczyk volt nagykövet, mint a lengyel menekültek sorsának és hálájának egyik nagy pártfogója, emlékeztetett Utassy Lóránt ezredes sorsára, aki 1943-ban a németek követelésére leváltott Baló Zoltán méltó utódja volt a lengyel katonai menekültek támogatásában. Utassy Lóránt nyugdíját, vagyonát a kommunisták elvették, őt és családját kitelepítették. Talán jövőre rá is emlékezni fogunk ezen a napon. A koszorúzás során itt is elhelyeztük egyesületünk virágait.
 
Összeállította: Rege Béla